0
Hem
Swedish SV

Användarvillkor

Shoper Användarvillkor
Introduktion
Välkommen till Shoper. Genom att komma åt www.Shoper.se och dess relaterade webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg (kollektivt kallat "Shoper") godkänner du följande villkor, inklusive de tillgängliga via hyperlänk, som är utformade för att se till att Shoper fungerar för alla. Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Shoper.se Limited. Du accepterar dessa användarvillkor genom att skapa ett konto, när du registrerar ett konto och på annat sätt öppnar Shoper, inklusive att lägga ut en annons; eller som på annat sätt anges på Shoper.
Använda Shoper
Som villkor för din användning av Shoper samtycker du till att du inte kommer att:

 

 

bryter mot lagar;
bryter mot policyn;
lägga ut något hotande, kränkande, ärekränkande, obscen eller otillbörligt material;
publicera eller på annat sätt kommunicera falskt eller vilseledande material eller meddelandet av något slag;
kränker tredje parts rättigheter;
distribuera skräppost, kedja bokstäver eller marknadsföra pyramidscheman;
distribuera virus eller annan teknik som kan skada Shoper eller Shoper-användares intressen eller egendom;
påföra eller bidra till att påföra en orimlig belastning på vår infrastruktur eller störa Shoper korrekt;
kopiera, modifiera eller distribuera någon annan persons innehåll utan deras samtycke;
använda någon robotspindel, skrapa eller andra automatiserade medel för att komma åt Shoper och samla innehåll för något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;
skörda eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke;
kopiera, ändra eller distribuera rättigheter eller innehåll från Shoper eller Shopers upphovsrätt och varumärken;
skörda eller på annat sätt samla in information om användare, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke;
förbikoppla åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till Shoper;
använda alla verktyg som stör den normala funktionen hos Shoper, inklusive, utan begränsning, webbläsar-plug-ins (inklusive, men inte begränsat till, FreeTheTree), tillägg eller annan programvara som är utformad för att komplettera, ta bort eller på annat sätt ändra Shoper's funktionaliteter; eller
sälja förfalskade artiklar eller på annat sätt kränker tredje parts upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter.
Du är ensam ansvarig för all information som du skickar till Shoper och alla konsekvenser som kan uppstå från ditt inlägg. Vi förbehåller oss rätten att bedöma eller ta bort innehåll som vi anser är olämpligt eller bryter mot ovanstående villkor. Vi förbehåller oss också rätten att efter eget gottfinnande begränsa en användares användning av Shoper antingen tillfälligt eller permanent, eller vägra en användares registrering. Om vi ​​tror att du bryter mot dessa användarvillkor på något sätt och / eller uppträder misstänksamt mot Shoper, kan vi, efter eget gottfinnande, informera andra Shoper-användare som har haft kontakt med dig och rekommenderar att de är försiktiga.

 

 

Missbrukar Shoper
Shoper och Shoper-samhället arbetar tillsammans för att hålla Shoper fungera ordentligt och samhället säkert. Rapportera problem, stötande innehåll och policyöverträdelser till oss med rapporteringssystemet.

 

 

Utan att begränsa andra åtgärder kan vi utfärda varningar, begränsa eller avbryta vår tjänst, ta bort värdinnehåll och vidta tekniska och juridiska åtgärder för att hålla användare borta från Shoper om vi tror att de skapar problem, kränker tredje parts rättigheter eller agerar inkonsekvent med brev eller anda i våra policyer (inklusive, utan begränsning, kringgå tillfälliga eller permanenta avstängningar eller trakassera Shoper-anställda eller andra användare). Oavsett om vi bestämmer oss för att ta något av dessa steg, ta bort värdinnehåll eller hålla en användare borta från Shoper eller inte, har vi ingen skyldighet att övervaka informationen som överförs eller lagras på Shoper och vi accepterar inte något ansvar för obehörig eller olaglig innehåll på Shoper eller användning av Shoper av användare.

 

 

Global marknadsplats
Vissa av Shopers funktioner kan visa din annons på andra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg (tillsammans en "plattform") som är en del av den globala eBay-gemenskapen (till exempel på eBay-plattformar i andra länder), eller på tredjepartsplattformar, inklusive sociala mediekanaler. Genom att använda Shoper godkänner du att dina annonser kan visas på dessa andra plattformar och mediekanaler. Villkoren för våra andra eBay-plattformar liknar dessa villkor, men du kan bli föremål för ytterligare lagar eller andra begränsningar i de länder där din annons publiceras. När din annons publiceras på en annan plattform kan du vara ansvarig för att den inte bryter mot sådan plattforms policy. Vi kan ta bort din annons om den rapporteras på Shoper, någon eBay-plattform eller någon tredje parts plattform, eller om vi tror att den orsakar problem eller bryter mot lag eller policy.

 

 

Avgifter och tjänster
Att använda Shoper är i allmänhet gratis, men vi tar ibland en avgift för vissa tjänster. Om tjänsten du använder har en avgift kommer du att kunna granska och acceptera villkor som tydligt kommer att offentliggöras när du publicerar din annons. Våra avgifter anges i pund sterling, och vi kan ändra dem då och då. Vi meddelar dig om ändringar i vår avgiftspolicy genom att publicera sådana ändringar på Shoper. Vi kan välja att tillfälligt ändra våra avgifter för kampanjevenemang eller nya tjänster; dessa förändringar är effektiva när vi tillkännager kampanjhändelsen eller den nya tjänsten.

 

 

Du ansvarar för att betala Shoper-avgifterna när de förfaller. Om du inte gör det, utan att påverka någon annan rätt eller åtgärd som vi kan ha rätt till enligt dessa användarvillkor eller enligt lag, kan vi begränsa din förmåga att använda tjänsterna. Om din betalningsmetod misslyckas eller ditt konto förfaller kan vi ta ut avgifter som är skyldiga med andra insamlingsmekanismer.

 

 

Du bekräftar att dina annonser kan raderas från Shoper om vi tror att dessa användarvillkor, inklusive våra publiceringsregler, bryts, antingen direkt eller indirekt. Om du skulle ha betalat en avgift för visningen av en sådan annons, kan du ha rätt till återbetalning av en sådan avgift. Vi förbehåller oss dock rätten att inte återbetala Shoper-användare för några avgifter som betalats genom användning av Shoper i följande fall:

 

 

Om du bryter mot våra åsikter gäller dessa användarvillkor, som utan begränsning inkluderar policyn;
Om dina annonser gick live med exponering på Shoper-webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, även under en begränsad tid, och att de gynnades av tjänsten i samband med den betalda avgiften;
Om dina annonser placeras i kategorin Husdjur eller massage i Shoper;
Om dina annonser placeras i "redigeringsläge" och kommer att gå live till webbplatsen när de uppdaterats av dig;
Om du har tagit bort dina annonser själv;
Om du publicerar duplicerade annonser enligt definitionen i våra regler för duplicerade annonser;
Om vi ​​tror att dina annonser ingår i en avsevärt fel kategori;
Observera att listan ovan inte är uttömmande. Se Hjälpsida för Shoper-återbetalningar för mer information om de fall där du, eller kanske inte, har rätt till återbetalning av sådana avgifter.
Innehåll
Shoper innehåller innehåll från oss, den globala eBay-communityn (inklusive eBay, våra annonserwebbplatser i andra länder och alla andra plattformar som finns inom eBay-gruppen), dig och andra användare. Shoper är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördrag. Innehåll som visas på eller via Shoper skyddas som ett kollektivt arbete och / eller sammanställning enligt upphovsrättslagar och internationella konventioner. Du samtycker till att inte kopiera, distribuera eller ändra innehåll från Shoper utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte ta isär eller dekompilera, backa ingenjör eller på annat sätt försöka upptäcka någon källkod som finns i Shoper. Utan att begränsa det ovanstående, samtycker du till att inte reproducera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja för några ändamål någon aspekt av Shoper (annat än ditt eget innehåll). När du ger oss innehåll ger du oss och representerar att du har rätt att bevilja oss, en icke-exklusiv, världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, sublicensierbar (genom flera nivåer) rätt att utöva all upphovsrätt , publicitet, varumärken, design, databas och immateriella rättigheter till det innehållet, i alla medier, nu kända eller upptäckta i framtiden inklusive, utan begränsning, på tredje parts plattformar och mediekanaler. Genom att ge oss innehåll ger du oss rätten att visa sådant innehåll på plattformar som ingår i det globala eBay-samhället, som eBay eller våra klassificerade webbplatser i andra länder, och på andra marknadsplatser online, sociala mediekanaler, bloggar , i alla typer av marknadskommunikation och på alla andra plattformar. Dessutom avstår du från alla moraliska rättigheter du har i innehållet till fullo tillåtet enligt lag.

 

 

Shoper kan ibland använda tredjepartsdataleverantörer för att komplettera den information du har angett i en annons. Detta kan inkludera beskrivningar, produktspecifikationer och annat innehåll. Du får använda sådan information enbart i samband med din Shoper-annons medan din annons finns på Shoper. Informationen som ges kan vara föremål för upphovsrätt, varumärke och / eller andra skydd. Du samtycker till att inte ta bort sådan skyddad information och / eller skapa härledda verk baserat på innehållet (annat än genom att inkludera dem i dina annonser). Detta tillstånd kan ändras eller återkallas när som helst efter Shopers eget gottfinnande.

 

 

Du kanske inte har möjlighet att granska alla tilläggsuppgifter innan du publicerar en annons. Shoper ansvarar inte för noggrannheten för någon tilläggsinformation från tredje part. Du fortsätter att ansvara för att dina annonser är korrekta, inte inkluderar vilseledande information och fullständigt följer dessa användarvillkor och alla Shoper-policyer. Om du märker felaktigheter i den här informationen efter att din annons visas på webbplatsen, kontakta oss.

 
 
 
Överträdelse
Lägg inte in innehåll som kränker tredje parts rättigheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som kränker immateriella rättigheter som upphovsrätt, design och varumärke (t.ex. erbjuda förfalskade objekt till salu). Ett stort antal produkter av alla slag erbjuds på Shoper av privatpersoner. Berättigade parter, i synnerhet ägare av upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra rättigheter, kan rapportera alla annonser som kan kränka deras rättigheter och lämna in en begäran om att en sådan reklam ska tas bort. Om en juridisk representant för den berättigade parten rapporterar detta till oss på rätt sätt kommer produkter som bryter mot immateriella rättigheter att tas bort av Shoper.

 
Rapportera en överträdelse:

För att delta i meddelandet om överträdelsesprogram behöver du bara fylla i ett meddelande om intrångsformulär och skicka det till Shoper på [email protected] Du kan använda detta formulär, komplett med din signatur, för att rapportera annonser som kan kränka dina egendomsrättigheter. Den information som begärs i meddelandet om intrångsformulär är i syfte att säkerställa att de parter som rapporterar dessa objekt antingen är den berättigade parten eller deras officiellt auktoriserade ombud. Denna information måste också göra det möjligt för Shoper att identifiera annonsen som ska tas bort. När vi har fått ditt korrekt ifyllda meddelandet om intrångsformulär kan du helt enkelt skicka senare rapporter till Shoper via den angivna e-postadressen.
 

Obs: Detta formulär kan endast användas av de lagliga ägarna av relevanta immateriella rättigheter. "Meddelandet om intrång" är avsett att göra det möjligt för rättighetsägare att se till att produkter som erbjuds av Shoper-användare inte kränker deras upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter. För alla andra frågor kan besökare och annonsörer få hjälp med Shoper-hjälp.
 

Ansvar
Ingenting i dessa villkor ska begränsa vårt ansvar för bedräglig felrepresentation eller för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra agenter eller anställda. Du samtycker till att inte hålla oss ansvariga för saker som andra användare publicerar eller gör.
 

Vi granskar inte användarnas inlägg och är inte involverade i faktiska transaktioner mellan användare. Eftersom det mesta av innehållet på Shoper kommer från andra användare, garanterar vi inte riktigheten för inlägg eller användarkommunikation eller kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos det som erbjuds.
 

Under inga omständigheter accepterar vi ansvar för någon beskrivning för utläggning av olaglig, hotande, kränkande, förtalande, otydlig eller anständig information eller material av något slag som kränker eller kränker någon annan persons rättigheter, inklusive utan begränsning några överföringar utgöra eller uppmuntra uppförande som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämplig lag.
 

Du erkänner att vi inte kan garantera kontinuerlig, felfri eller säker åtkomst till våra tjänster eller att fel i tjänsten kommer att korrigeras. Även om vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att upprätthålla en oavbruten tjänst, kan vi inte garantera detta och vi ger inga löften eller garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) angående drift och tillgänglighet av våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg.
 

I den utsträckning som lagligt är tillåtet avvisar vi därför uttryckligen alla garantier, framställningar och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive sådana av kvalitet, försäljningsbarhet, försäljningsbar kvalitet, hållbarhet, lämplighet för ett visst syfte och de som uppstår enligt lag. Vi ansvarar inte för någon förlust, vare sig det gäller pengar (inklusive vinst), goodwill eller rykte, eller några särskilda, indirekta eller följdskador som uppstår till följd av din användning av eller oförmåga att använda Shoper, även om du informerar oss eller vi kan rimligen förutse möjligheten att sådana skador uppstår. Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning av garantier eller uteslutning av skador, så sådana ansvarsfriskrivningar och undantag kanske inte gäller dig. Trots föregående stycke, om vi befinner oss ansvariga, är vårt ansvar gentemot dig eller tredje part (oavsett om det gäller avtal, skadestånd, vårdslöshet, strikt skadeståndsansvar, enligt lag eller på annat sätt) begränsat till det större av (a) totala avgifter som du betalade till oss under 12 månader före åtgärden som gav upphov till ansvar och (b) 100 pund sterling.
 

Släpp
Om du har en tvist med en eller flera Shoper-användare, frigör du oss (och våra tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) från alla krav, krav och skador (faktiska och följdmässiga) av alla slag och slag , känd eller okänd, som härrör från eller på något sätt i samband med sådana tvister.
 

Tredjeparts rättigheter
En person som inte är part i detta avtal har ingen rätt enligt lagen om avtal (tredje parts rättigheter) 1999 att verkställa någon villkor i detta användaravtal, men detta påverkar inte någon rätt eller åtgärd för en tredje part som anges i detta avtal eller som existerar eller är tillgängligt bortsett från lagen.
 
 
Dataskydd och integritet
Genom att använda Shoper, samtycker du till insamling, överföring, lagring och användning av din personliga information av Shoper på servrar belägna i Nederländerna, Förenta staterna och Kina, såsom beskrivs vidare i vårt integritetsmeddelande.
 

Du och eBay ska behandla personuppgifter som mottagits under och / eller i samband med detta användaravtal var och en som en separat och oberoende registeransvarig. EBay och du kommer under inga händelser att behandla personuppgifter under och / eller i samband med detta användaravtal som gemensamma kontrollörer eller i ett register-till-processor-förhållande. Som sådana separata och oberoende kontrollörer ska du vara individuellt och separat ansvarig för att uppfylla de skyldigheter som gäller för dig som registeransvarig enligt tillämplig lag om dataskydd.
 

Du ska följa dina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning (inklusive men inte begränsat till förordningen (EU) 2016/679 (EU: s allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”)) och komplettera EU och lokal dataskyddslagstiftning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till skyldigheten att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation. Du ska behandla personuppgifter som mottagits från eBay uteslutande för det eller de ändamål du mottog personuppgifterna under och / eller i samband med detta användaravtal. Du ska radera de personuppgifter som mottagits enligt detta användaravtal omedelbart efter att respektive ändamål har uppfyllts. Vidare behandling av personuppgifterna är inte tillåtna förutom när det är lagligt krävt (t.ex. om en lagringsplikt gäller).
 

Underlåtenhet att uppfylla de ovannämnda skyldigheterna kan leda till disciplinära åtgärder till och med kontonavbrott.
 

Lösning av tvister
Om en tvist uppstår mellan dig och Shoper, uppmanar vi dig starkt att först kontakta oss direkt för att få en lösning genom att gå till Shoper Hjälpsida. Vi kommer att överväga rimliga förfrågningar om att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsförfaranden, såsom medling eller skiljedom, som alternativ till tvister.
 

Allmän
Dessa villkor och de andra policyerna som publiceras på Shoper utgör hela avtalet mellan Shoper och dig och ersätter alla tidigare avtal. Inget byrå, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchisegivare-förhållande är avsett eller skapat genom detta avtal.
 

Detta avtal ska regleras och tolkas i alla avseenden av lagarna i England och Wales. Du samtycker till att alla krav eller tvister du kan ha mot Shoper.se Limited måste lösas av domstolarna i England och Wales. Du och Shoper samtycker till att underkasta dig de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion; för anspråk som faller inom en länsrätt, är du och Shoper båda överens om att underkasta dig jurisdiktion för länsdomstolen i Wandsworth.
 

Om vi ​​inte verkställer någon bestämmelse, avstår vi inte från vår rätt att göra det senare. Om en domstol slår ned någon av dessa villkor kommer de återstående villkoren att överleva. Vi kan automatiskt tilldela detta avtal enligt vårt eget gottfinnande i enlighet med meddelandebestämmelsen nedan.
 

Förutom meddelanden som rör olagligt eller kränkande innehåll, måste dina meddelanden till oss skickas med registrerad post till Shoper.se Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Storbritannien. Vi skickar meddelanden till dig via den e-postadress du anger eller med registrerad post. Meddelanden som skickas med registrerat brev kommer att anses ha mottagits fem dagar efter dagen för posten.
 

Vi kan uppdatera detta avtal när som helst, med uppdateringar som träder i kraft när du nästa post eller 30 dagar efter att vi publicerar den uppdaterade policyn på Shoper-webbplatsen, beroende på vad som är tidigare. Ingen annan ändring av detta avtal kommer att gälla såvida det inte görs skriftligt, undertecknat av användare och av oss.
 

För hjälp med att använda Shoper, se Shoper Hjälpsida.
 

Villkor för mobila enheter
Om du öppnar Shoper Services från en mobil enhet med hjälp av en Shoper Mobile-applikation ("Applikationen") gäller följande villkor ("Användarvillkor") för dig utöver tillämplig mobil sekretess och juridisk information eller slut Användarlicensavtal, i förekommande fall. Din användning av applikationen bekräftar ditt samtycke till dessa användarvillkor.
 

Användningsområde. Shoper ger dig rätten att använda applikationen endast för din personliga användning. Du måste följa alla tillämpliga lagar och tredje parts avtalsvillkor när du använder applikationen (t.ex. ditt trådlösa datatjänstavtal). Applikationen kanske inte innehåller samma funktioner som finns på webbplatsen www.shoper.se. Din nedladdning och användning av applikationen sker efter eget gottfinnande och risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador på din hårdvara (r) eller förlust av data som är resultatet av nedladdningen eller användningen av applikationen.
 
 
Immateriella rättigheter - Ansökningar. Shoper äger eller är licensinnehavare till alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till dess applikationer, inklusive alla rättigheter enligt patent, upphovsrätt, handelshemlighet, varumärke och alla andra äganderätt, inklusive alla applikationer, förnyelser, förlängningar och återställningar därav. Du kommer inte att ändra, anpassa, översätta, förbereda derivatverk från, dekompilera, omvända ingenjörer, demontera eller på annat sätt försöka härleda källkod från någon applikation och du kommer inte att ta bort, dölja eller ändra Shopers upphovsrättsmeddelande, varumärken eller annat äganderätt rättighetsmeddelanden som anbringas på, ingår i eller nås i samband med eller av någon Shoper-applikation.